Lupinmäki

Lupinmäki

Lupinmäen ampumarata-alue sijaitsee Lupinmäen - Kettuvuoren maastossa. Lupinmäeltä löytyy radat pistoolille, kiväärille, liikkuvalle maalille ja haulikolle (haulikkoradat eivät toistaiseksi ole käytössä).

Puolustusvoimien ampumaratojen johtosääntö

Haminan Ampumaseura on sitoutunut noudattamaan Lupinmäen ja Vallimontun ampumaratoja koskevaa johtosääntöä. Tämä tarkoittaa, että Haminan Ampumaseuran jäsenien tulee tutustua johtosääntöön ja noudattaa johtosäännössä mainittuja kohtia.

Uusin johtosääntö löytyy osoitteesta:
https://maavoimat.fi/harjoitus-ja-ampuma-alueiden-varaukset

Ampumaratojen ampumavuorot

Lupinmäen ja Vallimontun ratojen varatut ampumavuorot löytyvät myös osoitteesta:

https://maavoimat.fi/harjoitus-ja-ampuma-alueiden-varaukset