Suomisportiin rekisteröityminen

24.5.2020

Yllä olevassa liitteessä on ohjeet seuran jäsenelle Suomisportiin rekisteröitymisestä. Lisäksi yllä liitteenä seuran lähettämä jäsenkirje Suomisportista.